Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Fekete Ibolya Ev. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett funkcionalisanatomia.hu és annak aldomainjain elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül meghirdetett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Megrendelő személyek (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”)

A szerződés a Felek között a „Megrendelés leadása”-t követő átutalással, vagy kártyás fizetések esetén a „Fizetés Barionnal” vagy a „Tovább a fizetésre” gombra való kattintással lép életbe. A gomb megnyomásával a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a Fekete Ibolya Ev.  jelen általános szerződési feltételeit, szerzői jogi nyilatkozatát és adatkezelési tájékoztatóját. Az online leadott jelentkezésre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

Vállalkozás neve: Fekete Ibolya Ev.
Székhelye: 9495 Kópháza Ady Endre utca 17.
Adószáma: 74108475128
Email címe: info@masszorvagyok.hu
Telefonszám: +36 20 931 5864
A szerződés nyelve: magyar

Megrendelés

Megrendelés menete

 1. A jelentkező a weboldalon keresztül, a Jelentkezem gombra kattintva a jelentkezési oldalon a  személyes adatainak megadásával illetve a „Megrendelés elküldése” vagy a „Fizetés Barionnal”/”Tovább a fizetéshez” gombra kattintva jelentkezik az online előadásra.
 2. A Szolgáltató ezt követően 3 munkanapon belül visszaigazolja a jelentkezést és e-mailben tudnivalókat küld a jelentkezőnek a további részletekről.
 3. A Szolgáltató kiállítja az elektronikus számlát, melyet a kártyás fizetés esetén sikeres fizetés után 5 percen belül megkap a Jelentkező az e-mail címére. Átutalásos fizetés választása esetén a tanfolyam teljes összegét a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül szükséges a Jelentkezőnek átutalással kiegyenlítenie.

Kedvezményezett neve: Fekete Ibolya Ev.
Számlaszám: 5950 0375 1110 1909 0000 0000
Közlemény rovat: A Jelentkező neve, vagy annak a neve, akinek a képzés megvásárlásra került

 1. Ezt követően a jelentkező belépési jogosultságot is kapni fog a zárt tagsági rendszerbe is, amelyről a Szolgáltató a jelentkező által a jelentkezéskor megadott elektronikus levélcímen – e-mailben – értesíti a jelentkezőt.

Amennyiben a jelentkező az online képzés teljes időtartama előtt vagy alatt – a jelentkezéstől a zárt tagsági oldal belépési adatainak kiadásáig bármikor – nem valós adatot ad meg, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az online előadáson való részvételt/a szolgáltatás elérését a vételi ár visszafizetése nélkül megtagadja.

Ilyen okok lehetnek:

 • Hamis név, álnév, másik természetes személy elbitorolt neve
 • Hamis Gmail azonosító
 • Egyszer használatos e-mail cím
 • Hamis e-mail cím, hamis kapcsolattartási adatok
 • Hamis Facebook profil

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogosult a meghirdetett online tematikájának egyoldalú módosítására.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori előadás/tanfolyami díjakat, árakat maga határozza meg. Az aktuális árakról és díjakról a weboldalon tud tájékozódni.
Minden tanfolyamra illetve szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A Jelentkező jogai és kötelezettségei

A Jelentkező vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett online előadáson jogosult részt venni. A Jelentkező jogosult az előadáson megismert információk, gyakorlatok, tapasztalatok és átadott tudásanyag saját célú felhasználására, a vállalkozásának kompetenciáit betartva. Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal az előadás anyagában megismert gyakorlatok kivitelezésekor esetlegesen bekövetkező bárminemű egészségügyi károkozásért, sérülésért.

Az előadások anyagait a Jelentkező nem veheti fel és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

A Jelentkező köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást az online előadás/ tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Az online előadásokat a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen felvevőeszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ennek megszegése a Jelentkező kizárását vonja maga után a szolgáltatás igénybevételétől. Ebben az esetben természetesen a befizetett  díj sem jár vissza.

Az online előadás fizetési módok

Előadások, modulok megtekintésének díjai aktuálisan a megrendeléskor kerül kiküldésre e-mailban, a honlapon feltüntettek áraknak megfelelően. Alanyi adómentes szolgáltatóként nincs ÁFA fizetési kötelezettségünk. Vagyis a Jelentkező vállalkozásától függően esetleg el tudja költségelni, viszont az ÁFÁ-ját nem tudja visszaigényelni, mert a kiállított számlának nincs ÁFA tartalma.

Fizetési módok

Az előadások díjai kiegyenlíthető átutalással és bankkártyás fizetéssel egyaránt.

Átutalás esetén:

Kedvezményezett neve: Fekete Ibolya Ev.
Számlaszám: MBH Bank Nyrt. 5950 0375 1110 1909 0000 0000
Közlemény rovat: A Jelentkező, megrendelő neve, vagy annak a neve, akinek az előadás megvásárlásra került

Az átutalás esetén a kifizetésére a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőséged.
Postai kiszállítás esetén a postai díj előzetesen felszámításra kerül. Téves postázási adatok megadása esetén, vagy a postai levél/csomag át nem vétele esetén az ismételt kiküldés további költsége a megrendelőt terheli.

Bankkártyás fizetés:

A szolgáltató online bankkártyás fizetéshez a Barion biztonságos, 256 bites titkosítású, banki biztonságú, online fizetési felületét használja. Részletfizetés választása esetén a Szolgáltató a szintén banki szintű biztonsággal rendelkező Paylike fizetési felületén történik az online fizetés. Mindkét rendszer teljesen biztonságos, a kártya adatai biztonságban vannak, ahhoz a Szolgáltató semmilyen körülmények között hozzá nem fér.

Szerződési jogviszony megszűnése

A Felek között fennálló jogviszony automatikusan megszűnik vagy megszűnhet:

 • Rendes felmondással, melynek során az online előadás megkezdésétől (A tagsági oldal belépéséhez szükséges felhasználónév és jelszó átadását követően) számítva a Szolgáltató nem köteles a befizetett tandíjat visszatéríteni, függetlenül attól, hogy az milyen fizetési konstrukcióban került kiegyenlítésre.
 • Rendkívüli felmondással, amennyiben egyik vagy mindkét fél súlyos szerződésszegést követ el például, de nem kizárólagosan:
 • Szellemi tulajdon megsértése;
 • Nem fizetés, késedelmes fizetés
 • Az KoroKan márka megsértése esetén,
 • Vírusok, kártékony kódok feltöltése,
 • Illegális adatgyűjtés a Fekete Ibolya Ev és a KoroKan Kft érdekkörébe tartozó felületeken, mint weboldal, és tagsági oldal;
 • … minden más olyan esetben, amely sérti mások jogait stb.
 • Nem fizetés esetén, a számla esedékességtől számított 8 munkanapon belül a Szolgáltató a Megrendelőnek a szolgáltatáshoz való hozzáférését korlátozhatja vagy elveheti, részben, egészben vagy véglegesen.
 • Közös megegyezéssel, mely a Felek közös akaratából következhet be
 • Versenyérdek ellentét esetén, annak felismerésétől kezdődően azonnali hatállyal,
 • Bármelyik szerződő fél jogutód nélküli megszűnése esetén,

Magánszemély esetén a Megrendelő vagy Jelentkező esetében annak halálával;

Szerzői jogok

A honlap egyedi összeállítás gyűjteményes műnek számít, és akkor is megilleti a védelem, ha egyes részei, összetevői egyébként nem részesülhetnének védelemben.

A funkcionalisanatomia.hu oldal szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldal arculata, dizájnja, szövegezése, grafikai elrendezése egyaránt. A honlap képzőművészeti alkotásnak minősül, ezért az külön is védelmet élvez.

Ez a honlap KoroKan Nemzetközi Oktatási Központ Kft.  és Fekete Ibolya E.V.(lakcím: Kópháza Ady Endre utca 17., adószám: 74108475128) közös szellemi terméke. A szerzők együttes engedélye nélkül TILOS az oldalon található szöveges, képi tartalom illetve design másolása, átvétele, nagy terjedelmű közlése, idézése bármilyen formában, legyen az offline (pl. nyomtatott sajtó, szórólap, könyv vagy bármely nyomtatott médium, kiadvány) vagy online (weboldal, blog, webáruház, vagy bármilyen interneten elérhető, letölthető) megjelenés. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a másolás és átvétel díjköteles.

A szerzői jog megsértése esetén fizetendő kötbér

Amennyiben ezen honlap tartalmát harmadik személyek honlapján vagy offline anyagaiban bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg változatlan átvétele) 700.000 Ft összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel 100 karakternél, vagy letölthető tartalom esetében 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveges tartalmunkat. A másolás, átvétel érvényes az weboldalon található szófordulatokra és kisebb mikroelemeire is. 

A jogosulatlan védjegybitorlásért alkalmanként 1.500.000 Ft kötbért érvényesítünk.

A másolással, a védjegybitorlással, bármilyen jogosulatlan tartalom átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja és nem tartja túlzónak, ezen kötbér megállapodást és ennek tudatában böngészi a weboldalt.

Az engedély nélküli másolás bizonyítására az átvételről közjegyzői tartalomtanúsítás készül, mely közokiratnak minősül, így a bíróságon bizonyító erejű. A közjegyzői tartalomtanúsítás költségét a kötbérrel együtt áthárítjuk a jogtalan felhasználóra.

A felhasználó az oldal használatával elfogadja jelen nyilatkozatot. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető vállalkozás székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Versenyérdek ellentét

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egy Jelentkező jelentkezését indoklás nélkül visszautasítsa, amennyiben esetleges versenyérdek-ellentét merül fel. Ebben az esetben Szolgáltató írásban tájékoztatja a Jelentkezőt a jelentkezést követően.

Vis major

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon, az ütemezésen bármikor módosítást, átdolgozást végezzen. A weboldalhoz és a tagsági oldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét a Szolgáltató nem garantálja.

A Szolgáltató a szolgáltatás részleges vagy teljes egészében történő kiesése esetén átmeneti szolgáltatásokat biztosít a résztvevő számára:

 • Átmeneti videó szolgáltatás biztosítása videómegosztó portálon keresztül
 • Átmeneti hang-és konferencia hívási szolgáltatás biztosítása külső szolgáltatón keresztül

Szolgáltató a weboldal vagy a tagsági oldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségéből eredő felelősséget kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a weboldal üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a weboldal üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Adatvédelem

Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban leírt és meghatározott célokra és módon használja fel.

Az adatkezelési tájékoztató a https://funkcionalisanatomia.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon tekintheti meg.

Jelentkező a tanfolyamra történő jelentkezéssel hozzájárulását adja személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A Jelentkező elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kérésére önként megadott, a szolgáltatással kapcsolatos írásbeli véleményét a Szolgáltató marketing, kommunikációs és egyéb üzleti tevékenység céljából időre, helyre, megjelenésre való tekintet nélkül térítésmentesen felhasználhassa. A Jelentkező tudomásul veszi azt is, hogy a felhasználás tényéről a Szolgáltató nem minden esetben tud tájékoztatást nyújtani, mely tényért a Szolgáltatót további felelősség nem terheli. A személyes adatokat, (mint l. a teljes név kiírása a weboldalra) ezesetben is tiszteletben tartjuk és véleményekhez kérésre monogramot is használunk a teljes beazonosítást elkerülendő.

Panaszkezelés

Panasz benyújtással kapcsolatban szintén a fenti e-mail címet használja. A beérkezett panaszokat 7 napon belül a Szolgáltató elbírálja és a Jelentkező részére írásos üzenetben megküldi a választ.

Ügyfélszolgálat

A Jelentkező bármilyen kérdésével illetve a weboldalon meghirdetett online előadással kapcsolatban fordulhat az Ügyfélszolgálathoz, amelyet a kapcsolat menüpontban elérhető űrlapon keresztül írt üzenettel vagy az info@korokan.eu címre  e-mail-ben tehet meg.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a jelen internetes oldallal és / vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:
Email cím: info@korokan.eu

Jelentkező tudomásul veszi és kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató kezelje a Jelentkező által átadott személyes adatokat, ezeket adott adatfeldolgozó partnerek részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben írtak teljesítésére.

Szolgáltató tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a funkcionalisanatomia.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba a Jelentkezővel / Résztvevővel szemben. A Szolgáltató ezúton kéri ezért a Jelentkezőt, hogy folyamatosan olvassa el az aktuálisan hatályban lévő ÁSZF-et.

A Szolgáltató tájékoztatja a funkcionalisanatomai.hu oldalra látogatót, hogy a jelen oldalon történő böngészés során olyan technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában), amelyek tartalmazzák a felhasználó (IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, személyes azonosításra ugyanakkor nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

Jelen rendszer használatához szükséges a fenti oldalra látogató számára, hogy a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezze, enélkül bizonyos funkciók ugyanis működésképtelenek.

Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2020. november  22.

Scroll to Top